EpiDoc Насоки: Антични документи в TEI XML формат

2022-10-07

EpiDoc е международен проект, основаващ се на взаимно сътрудничество, който предлага насоки и инструменти за кодиране на научни и образователни издания на антични документи. Настоящият текст представлява Насоки, които са продукт от усилията на екипа от сътрудници. В допълнение,сайтът на EpiDoc осигурява достъп до всички инструменти и среди на сътрудничество, поддържани от екипа.

EpiDoc се позовава на стандарта на Text Encoding Initiative за пресъздаване на текстове в дигитален формат, използвайки Extensible Markup Language (XML), технически стандарт, разпространен от World-Wide Web Consortium. Той е насочен не само към транскрибирането и редакторската подготовка на самите текстове, но също така и към историята и материала на обектите, върху които се намира текстът.

Настоящите Насоки съдържат описания на текстовите, описателните и други особености, които често се изразяват чрез EpiDoc, а също така и чрез елементи на TEI и атрибути, използвани за тяхното кодиране. Връзките по-долу предлагат няколко отправни точки към целия документ, които трябва да се смятат по-скоро за поредица от тематични индекси към съдържанието на Насоките, отколкото за „съдържание“ само по себе си, отразяващо подредена и йерархична структура на документа.

Търсене в Насоките

Насоки, поддържани от външни източници за специализирани общности:

Също така може да свалите и архивирано копие на последния вариант на Насоките от нашия раздел „Файлове“, ако желаете да ги използвате офлайн.

Можете да се консултирате с предишните версии на Насоките в Архивите в секция Files.

При цитиране на Насоките за EpiDoc, моля, използвайте следната информация:

Tom Elliott, Gabriel Bodard, Elli Mylonas, Simona Stoyanova, Charlotte Tupman, Scott Vanderbilt, et al. (2007-2020), EpiDoc Guidelines: Ancient documents in TEI XML (Version 9). Достъпни на: https://epidoc.stoa.org/gl/latest/.

Отговорни лица за този раздел:

  1. Габриел Бодар, автор
  2. Ели Милонас, автор
  3. Том Елиът, автор
  4. Симона Стоянова, автор
  5. Мария Дончева, преведе на български език
  6. Полина Йорданова, редактор на превода

EpiDoc version: 9.4

Date: 2022-10-07